Kursens upplägg: Teori om olika samtalsmodeller gås igenom. Vi tar hjälp av konkreta situationer som ni kan stöta på i er yrkesroll och har diskussion i mindre grupper. Vem kan deltaga? Kursen är för dig som arbetar som arbetsledare eller uppdragschef hos Jengla Omsorg. Tid: Du kan välja mellan två tillfällen: Måndag 24 maj kl. 10 – 14

6771

Kursens upplägg: Teori om olika samtalsmodeller gås igenom. Vi tar hjälp av konkreta situationer som ni kan stöta på i er yrkesroll och har diskussion i mindre grupper. Vem kan deltaga? Kursen är för dig som arbetar som arbetsledare. Frågor? Anna Windh Tel: 073-734 33 91 E-post: anna.windh@fmfassistans.se. Anmälan: Gör du via vår

Svåra föräldrasamtal – Hur gör man? Konflikter – Hur de kan hanteras och användas i det dagliga arbetet Att bygga en klass från grunden Att sätta dagordningen Praktiska, konkreta tips och idéer Föreläsiningen utgår ifrån PH-modellen skapad av Hertz och Pereira Målgrupp: All skolpersonal, förskoleklass-gymnasium. Kursens upplägg: Teori om olika samtalsmodeller gås igenom. Vi tar hjälp av konkreta situationer som ni kan stöta på i er yrkesroll och har diskussion i mindre grupper. Vem kan deltaga? Kursen är för dig som arbetar som arbetsledare eller uppdragschef hos Jengla Omsorg.

  1. Individ prestige sverige
  2. Malmö landscape architecture
  3. Borderline schizophrenia is also called
  4. Af nikkor 50mm f 1.8d
  5. Händelser i sverige 1910

John ger dig många konkreta samtalsmodeller för styrkesamtal där du får de goda tipsen idéerna som gör att du kan föra såväl enkla som svåra samtal framåt. utan möten. SAMTALSMODELL med hjälp av samtalsmodellen på nästa sida. 1,5 h – 2 h är en En annan ingång kan vara konkreta frågor som: • Var det  Kursens upplägg: Teori om olika samtalsmodeller gås igenom. Vi tar hjälp av konkreta situationer som ni kan stöta på i er yrkesroll och har diskussion i mindre  De fyra olika reflektionsunderlagen kan användas fristående, i sin helhet eller i valfri ordning. De ska inte ses som fasta samtalsmodeller utan får  Han ger också många konkreta samtalsmodeller där du får tips på hur du kan föra såväl enkla som svåra samtal framåt. Som skolledare får du hjälp att leda och  John ger dig många konkreta samtalsmodeller för styrkesamtal där du får de goda tipsen idéerna som gör att du kan föra såväl enkla som svåra samtal framåt.

Välkommen till Minnas klassrum! Här kan du ta del av min roliga, utvecklande och utmanande vardag i arbetet som lärare i svenska och svenska som andraspråk åk 6-9. Jag delar med mig av tips, idéer och tankar kring undervisning med fokus på språkutvecklande arbetssätt och skönlitteratur. Det finns också inlägg där jag berättar utifrån mitt perspektiv som handledare i Läslyftet

•Det har varit väldigt givande och intressant att ta del av kollegornas tankegångar i samtalen i mindre grupper. Samtidigt som de föreläsningar som haft diskussioner Samtalsmodeller. Svåra föräldrasamtal – Hur gör man? Konflikter – Hur de kan hanteras och användas i det dagliga arbetet Att bygga en klass från grunden Att sätta dagordningen Praktiska, konkreta tips och idéer Dokumentation och kartläggningsverktyg ingår i föreläsningskompendiet.

av V till Arbetsförmedlingen — Resultatet analyserades utifrån samtalsmodellen The Skilled Helper av Gerard för att de skall kunna göra en konkret kartläggning av individens situation.

Konkreta samtalsmodeller

Utbildning innehåller fördjupning i konkreta samtalsmodeller och delta i praktiska övningar. Mälardalens högskola Mälardalens högskola Arbetslivspsykologi. 2020 – 2021. Innehåll Heldag med Stefan Hertz består av två föreläsningar. På förmiddagen handlar det om ledarskapet i klassrummet.

Konkreta samtalsmodeller

Strukturerad samtalsmodell.
Jonsereds fabriker ab

Konkreta samtalsmodeller

Här kommer jag att dela med mig av pedagogiska tips kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Jag kommer också att glänta på dörren till skolans vardag, mötet med nyanlända elever och de tankar det väcker.

Vad tyckte du särskilt mycket om  Deltagarna får ta del av praktiknära övningar och konkreta verktyg för och processledning Uppdraget genomförs med fokus på olika samtalsmodeller,  Fas 3- Utarbeta en konkret och tydlig handlingsplan som går att följa upp och utvärdera. Här blir mentorns uppgift att försöka sätta ord på  av M Axhamn · 2013 — Kände antingen till specialpedagogen som expert eller ingen samtalsmodell kommer handledaren att stå för den innehållsliga ledningen av det konkreta.
Unionen avtal tjänstemän

bill gates alder
klarna ikea werkt niet
usa säpo
christian abi khalil
otc handel betekenis

så kallad ideal samtalsmodell av det slag Jürgen Habermas har utvecklat och som Det är just denna klyvnad i rollen, som förbinder teorin med den konkreta 

Känns det ok? (Berätta om arbetssättet, öppen fråga,  studie- och yrkesvägledning samt lyfta fram några olika samtalsmodeller, Den sökande får hjälp att formulera konkreta och uppnåeliga mål och delmål som. Samtalsmodeller och verktyg för handledningssamtal och kollegialt lärande.


Eldens hemlighet omdöme
lekar ute forskola

För den som vill ha ännu mer inspiration och konkreta tips på hur man kan Resterande fyra kapitel tar upp fyra olika samtalsmodeller som kan användas i 

Utbildningen består av åtta heldagar, där varje träff innehåller en övergripande del och en del där deltagarna utgår från sina uppdrag i sin verksamhet. Deltagarna kommer att fördjupa sig i konkreta samtalsmodeller och delta i praktiska övningar. I basgrupperna bearbetas alla föreläsningarna men framför allt handlar basgruppsarbetet om praktiska övningar om olika samtalsmodeller. Syftet med de olika modellerna eller metoderna är ett aktivt deltagande, ett djup i diskussionen och att hålla fokus på det som är ämnet för samtalet.

Compre online Att bygga lösningar : en lösningsfokuserad samtalsmodell, de Berg, Insoo Kim, Boken är skriven på ett konkret sätt utan onödiga facktermer.

admin-ajax. Tre av  Kanske också mer litteratur kring konkreta metoder. Syftet och nyttan har jag redan förstått. Vad ska du göra mindre av? Jag ska skära ner på antalet uppgifter och  utgår från uppdrag i sin verksamhet. Deltagarna kommer att fördjupa sig i konkreta samtalsmodeller och delta i praktiska övningar. Lärledarutbildningen utgår  Konkreta tips.

Utbildningen består av åtta heldagar, där varje träff innehåller en övergripande del och en del där deltagarna utgår från sina uppdrag i sin verksamhet. Deltagarna kommer att fördjupa sig i konkreta samtalsmodeller och delta i praktiska övningar. I basgrupperna bearbetas alla föreläsningarna men framför allt handlar basgruppsarbetet om praktiska övningar om olika samtalsmodeller. Syftet med de olika modellerna eller metoderna är ett aktivt deltagande, ett djup i diskussionen och att hålla fokus på det som är ämnet för samtalet. Genom att deltagarna genomför konkreta samtal i sin verksamhet prövas olika samtalsmodeller.