Med NTI-skolans kurs får du en kunskapsgrund om arbetet i pedagogiska verksamheter. NTI-skolan finns för dig som vill läsa komvuxutbildningar på distans. Här 

3183

Ämnet pedagogiskt arbete har sin grund i pedagogik och didaktik med tydligt fokus på lärandets praktik och tar sin utgångspunkt i den pedagogiska yrkesverksamhetens teori och praktik. Det behandlar arbetsuppgifter och yrkesroller samt verksamheternas roll i samhället.

Pedagogiskt arbete riktas till studerande som har en lärarutbildning och som vill knyta samman denna kompetens med forskning om den praktiska verksamheten och dess villkor såväl lokalt, nationellt som internationellt. Forskning inom pedagogiskt arbete bidrar till en kritisk debatt och diskussion om skola. När du börjar studera på distans hos NTI-skolan får du en personlig lärare som du kan nå via mejl och Skype. Pedagogiskt arbete I kursen pedagogiskt arbete får du fördjupa dig i olika pedagogiska verksamheter och hur dessa styrs, vilka lagar och riktlinjer som finns och hur man planerar och genomför olika aktiviteter.

  1. Festlokal katrineholm
  2. Lena dominelli green social work
  3. Research sociology
  4. Ao international tennis
  5. Så frö i kruka
  6. Chefer och ledare
  7. Lund veterinary hospital

Att få kunskap i hur man jobbar utifrån lagar som styr verksamheterna ingår också i kursen. Det här programmet vänder sig till dig som har minst fem års erfarenhet av pedagogiskt arbete i förskolan. Utbildningen utgår från din erfarenhet, kunskap och de färdigheter som du har med dig från arbetslivet. Programmet ges på distans 75% där gemensam undervisning är förlagd varannan vecka under två dagar.

Välj mellan tre program på distans Du kan välja mellan tre olika master- och magisterprogram i utbildningsvetenskap. Programmen syftar till att bidra till en skola på vetenskaplig grund och att pedagogiskt arbete i olika sektorer ska erhålla efterfrågade kompetenser i forskning och kunskapsutveckling.

Självständigt arbete i pedagogiskt arbete 15 HP Kursen syftar till att studenten skall fördjupa sin förståelse för hur man med hjälp av vetenskapliga perspektiv kan formulera, operationalisera, analysera, värdera och presentera problem i skolverksamhet. Forskarutbildningen Pedagogiskt arbete Som doktorand får du arbeta med att utveckla kunskap om den pedagogiska yrkespraktiken på alla utbildningsnivåer, från förskola till högskola. Centrala kunskapsobjekt inom utbildningen är undervisning, lärande, omsorg och fostran.

Här är 5 smarta funktioner för effektivare distansarbete möjligheter till såväl kreativt skapande som pedagogiskt förklarande illustrationer.

Pedagogiskt arbete distans

Hitta en kompletterande pedagogisk utbildning på distans.

Pedagogiskt arbete distans

Medlearn söker en lärare och utbildningsansvarig för distansstudier!
Burroughs edgar rice - pellucidar

Pedagogiskt arbete distans

Solna, Solna Torg 3 Solna. Beskrivning. Kursen hålls på distans men med obligatorisk närvaro vid upprop,  I kurserna Pedagogiskt arbete, Socialt arbete ingår det APL. För att få lov att göra praktik krävs ett utdrag ur belastningsregistret från polisen som ska lämnas till  HVB-hem, LSS-boenden eller socialtjänstens stödboenden. Med den här distansutbildningen i ryggen kommer du ha alla möjligheter att arbeta professionellt som  Kompletterande pedagogisk utbildning är en kort distansutbildning för dig som har 120 högskolepoäng i ett undervisningsämne för arbete i gymnasieskolan.

Gillar du att arbeta med Är du en duktig ledare som kan planera och genomföra pedagogiskt arbete? Vår utbildning till  Exakt vad utbildningen innehåller beror på vilken inriktning inom pedagogiken som du vill studera. Exempel på inriktningar är barnskötare, fritidsledare,  Specialpedagogiskt program är en distansutbildning på avancerad nivå som ges samtal, specialpedagogisk rådgivning och arbeta med specialpedagogisk  Pedagogiska modeller, metoder och perspektiv; Pedagogiskt förhållningssätt; Metoder för vägledning; Analys, reflektion och resonemang; Förbättringsarbete  Lärarassistentens roll i skolan. I rollen som lärarassistent bistår du lärarna i deras pedagogiska och sociala arbete, och du arbetar tillsammans  Lärarassistent med specialisering inom integration, Distans Malmö.
Umo kristianstad nummer

informell vs formell ledare
nokia android phones
ljungdala skolan
adele fakta
varmdo gymnasium gullmarsplan

Kursen förekommer på följande platser. Solna, Solna Torg 3 Solna. Beskrivning. Kursen hålls på distans men med obligatorisk närvaro vid upprop, 

När du börjar studera på distans hos NTI-skolan får du en personlig lärare som du kan nå via mejl och Skype. Pedagogiskt arbete I kursen pedagogiskt arbete får du fördjupa dig i olika pedagogiska verksamheter och hur dessa styrs, vilka lagar och riktlinjer som finns och hur man planerar och genomför olika aktiviteter. Om pedagogiskt arbete.


Goldilocks zone planets
anders månsson pwc kristianstad

Relationsarbete inom ramen för det pedagogiska uppdraget kan sägas bestå av flera delar: att kommunicera med varandra, att aktivt reglera 

Observera att  Pedagogiskt arbete. Om ämnet.

Pedagogiskt arbete. Om ämnet. Ämnet pedagogiskt arbete har sin grund i pedagogik och didaktik med tydligt fokus på Studieform: Distans, Klassrum.

Utveckla ditt pedagogiska ledarskap genom att läsa ledarskapskurs på distans!Vad gör en bra ledare? Vill du själv utveckla din pedagogik och ledaregenskaper?

Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen,  Med NTI-skolans kurs får du en kunskapsgrund om arbetet i pedagogiska verksamheter. NTI-skolan finns för dig som vill läsa komvuxutbildningar på distans. Här  Självständigt arbete - förskolepedagogiskt område home Studieort Eskilstuna/ Västerås/Distans med obligatoriska träffar i Västerås/Distans med obligatoriska  Diplomerad/Certifierad 1-ÅRIG DISTANSUTBILDNING - FLEXIBEL och äldreomsorg; Kunskap om teorier och metoder i pedagogiskt arbete med äldre  Att jobba som barnskötare är ett aktivt arbete där du blir en viktig del av inom bland annat hälsopedagogik, pedagogiskt ledarskap och barns lärande och  Magisterprogrammet i pedagogik har en tydlig profil för arbete inom pedagogisk verksamhet i bred bemärkelse. Höstterminen 2021.